تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
نرم افزار تجزيه بها و پيشنهاد قيمت براساس رديفهاي فهرستبهای ابنيه سالهاي 96-97 + نرم افزار متره و برآورد + ليستوفر + محاسبه حمل مصالح + نرخ عوامل موثر فهرستبها (Excel)


         -  نرم افزار تجزيه و آنالیز بهای اقلام کار -  نرم افزار  تجزیـه بـها و پيشنهاد قيمت برای رديفهاي فهرستبهای ابنيه سال96 و 97   ...  بــه هـمـراه  ... -  فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای ابنيه سال96و 97 -  نرم افزار تهیه مشخصات آرماتورها (ليستوفر) -  فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال1396 (دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح) -  نرم افزار محاسبه

ادامه مطلب  
نرم افزار تجزيه بها و پيشنهاد قيمت براساس رديفهاي فهرستبهای ابنيه سالهاي 96-97 + نرم افزار متره و برآورد + ليستوفر + محاسبه حمل مصالح + محاسبه تعدیل


         -  نرم افزار تجزيه و آنالیز بهای اقلام کار -  نرم افزار  تجزیـه بـها و پيشنهاد قيمت برای رديفهاي فهرستبهای ابنيه سال96 و 97   ...  بــه هـمـراه  ... -  فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای ابنيه سال96و 97 -  نرم افزار تهیه مشخصات آرماتورها (ليستوفر) -  نرم افزار محـاسـبه تعـدیـل آحـادبـها برای رشتـه ابنـیـه -  فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال1396 (دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و

ادامه مطلب  
نرم افزار تجزيه بها براساس رديفهاي فهرستبهای آبیاری و زهکشی + نرم افزار متره و برآورد + نرخ عوامل موثر فهرستبها (Excel)


         نرم افزار تجزيه و آنالیز بهای اقلام کار رديفهاي فهرستبهای>>> آبـیـــاری  و  زهــکــشـی <<<  ...  بــه هـمـراه  ... -  فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای آبیــاری و زهـکــشی سال96 -  فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال1396 (دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار تجـزیه بهـای فهرستبهای آبیـاری و زهـکشـی می باشد

ادامه مطلب  
نرم افزار تجزيه بهای رديفهاي فهرستبهای راه، راه آهن و باند فرودگاه + نرم افزار متره و برآورد + نرخ عوامل موثر فهرستبها (Excel)


         نـرم افـزار تجـزیـه و آنالیـز بهـای رديفهاي فهـرستبهای>> راه ، راه آهـن و بانـد فـرودگاه <<  ...  بــه هـمـراه  ...-  فایل Excel نرم افزار متره و برآورد      براساس فهرستبهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال96               (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول)-  فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال1396       (دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح)ازطریق لینک زیر

ادامه مطلب  
نرم افزار تجزيه بها و پيشنهاد قيمت براساس رديفهاي فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال96-97 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل


        -  نرم افزار  تجزیـه بـها و پيشنهاد قيمت برای رديفهاي فهرستبهای تاسیسات مکانیـکی سال96-  نرم افزار تجزيه و آنالیز بهای اقلام کار رديفهاي فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال96 و 97   ...  بــه هـمـراه  ... -  فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال96و97 -  نرم افزار محاسبه تعدیل آحادبها برای فهرستبهای رشته تاسیسات مکانیکی -  فایل Excel نرخ عوامل م

ادامه مطلب  
نرم افزار تجزيه بهای رديفهاي فهرستبهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال96-97 + نرم افزار متره و برآورد + نرخ عوامل موثر فهرستبها (Excel)


         نـرم افـزار تجـزیـه و آنالیـز بهـای رديفهاي فهـرستبهای>> راه ، راه آهـن و بانـد فـرودگاه <<ســال 96 و 97  ...  بــه هـمـراه  ...-  فایل Excel نرمافزار متـره و بـرآورد و صورت‌وضعیت (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال96و97-  فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال1396       (دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح) ازطر

ادامه مطلب  
تحقیق درباره بررسی و ارزیابی تورم و راه های مقابله با آن


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 20 صفحه        اشاره:تورم از جمله متغیرهایی است كه نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده، بلكه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن سیاستمداران نیز مایل‌هستند تغییرات تورم را بررسی كنند. درحقیقت تورم و گرانی چیزی نیست جز كاهش ارزش پول و در واقع ما با آن میزان پولی كه در اختیار داریم نسبت به چندماه یا چند سال قبل كالا‌ی كمتری می‌توانیم بخریم. تورم دو رقمی موجود در وضعیت فعلی كشور، به‌طور قطع، ازجمله دغدغه‌های اصلی دولت است. مهم‌ترین بحث در خصوص مهار تورم شناسایی علل آن است و در اقتصادی كه نتوان علت‌های وجود تورم را بررسی كرد، بحث از مبارزه با آن به بیراهه رفتن است. ضمن اینكه برای مهار تورم و

ادامه مطلب  
مجموعه آموزشی و نرم افزاری متره و برآورد (مجموعه فایلهای آموزشی + مجموعه Autorun و اندرویدی: آموزش اصول صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای ابنيه)


        *     *     *     *     *>> پکیـج فایـلهای آمـوزشـی متــره و بــرآورد و صورت وضعیت نـویـسـی>> مجمـوعه بـرنامه ها و نـرم افـزارهای کاربـردی دفـاتــرفـنــی >> مجموعه برنامه های اندرویدی اصــول متـره و بـرآورد صورت وضعیتـها براساس فهـرستبهـای ابنیـه *     *     *     *     *     *     *  -  بسـتـه فـایـلهـای آمـوزشـی  مـتـره و بــرآوردآموزش مفاهیم و تعاریف مقدماتی متره و برآوردآموزش متره و ریزمتره کاره

ادامه مطلب  
مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی دفاترفنی (نسخه سال1397) + برنامه محاسبه آنالیزبها


    مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی  دفـاتـرفنـی>>   +   <<** برنامه محاسبه آنـالیـزبهـای رديفهاي فهرستبهای ابنيه **  فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای ابنيه سال 97فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای تاسیسات برقی سال 97فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال97نرم افزار محاسبه بهای حمل مصالح برای رديفهاي فصل28 فهرستبهای

ادامه مطلب  
نرم افزار تجزيه بهای رديفهاي فهرستبهای راه، راه آهن و باند فرودگاه براساس تجزيه بهای سال1397 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل


         نـرم افـزار تجـزیـه و آنالیـز بهـای رديفهاي فهـرستبهای>> راه ، راه آهـن و بانـد فـرودگاه <<ســال 96 و 97 ((براساس آخرین نسخه تجزيه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برای فهرستبـهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال1397))  ...  بــه هـمـراه  ...-  فایل Excel نرمافزار متـره و بـرآورد و صورت‌وضعیت (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال96و97-  نرم افزار&n

ادامه مطلب  
فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد خرید و فروش بین المللی تجارت و بازرگانی خدمات و کالا با طرف خارجی به صورت کامل مناسب برای شرکت های بزرگ و مطرح و دانشجویان رشته مهندسی فروش بازاریابی مدیریت بازرگانی جهت ارائه به عنوان تحقیق با فرمت آ


فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد خرید و فروش بین المللی تجارت و بازرگانی خدمات و کالا با طرف خارجی به صورت کامل مناسب برای شرکت های بزرگ و مطرح و دانشجویان رشته مهندسی فروش بازاریابی مدیریت بازرگانی جهت ارائه به عنوان تحقیق با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (Doc)22 صفحه با قابلیت ویرایش و چاپ در دسترس شماست.برای دانلود فرم از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید. قرارداد خرید و فروش بین المللی  تجزيه عناصر قرارداد الف : پيشنهادب: تفكیك پيشنهاد از مذاكرات مقدماتیج: خاتمه قراردادد

ادامه مطلب  
پاورپوینت متره و برآورد و آنالیز قيمت و تعدیل آحادبها


توضیحات:فایل پاورپوینت متره و برآورد و آنالیز قيمت و تعدیل آحادبها و آشنایی با نرم افزار های مربوط،در حجم 81 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:متره چیست ؟ متره علم سنجش یا اندازه گیری است . این علم همةجوانب كارها را دربرمی گیرد . انسان درزندگی خود قبل از اقدام به عمل آن را می سنجد به عبارتی آن را متره می نماید .متره درتمام مراحل زندگی انسان امری روزمره وجاری است .موفقیت وعدم موفقیت افراد درزندگی درگرو سنجش و عمل بر اساس آن است.هر كارمند پس از دریافت حقوق برای هزینه كردن آن برنامه ریزی می كند وبه عبارتی آن را متره می كند . بدین ترتیب او دخل وخرج ماهیانه اش را تنظیم می نماید . این محاسبه را مترة مالی گویند . متره زمان نیز امری مشهود درزندگی روزمره است . برای رفتن از منزل به محل كار یا

ادامه مطلب  
پروژه آموزشی و کاربردی متره و برآوردتجزيه و آنالیزبهاپيشنهاد قيمت جهت شرکت در مناقصه


       دانلود پروژه آموزشی و کاربردی:متره و برآوردتجزيه و آنالیزبهاپيشنهاد قيمتجهت حضور در مناقصه پروژه عمرانی          این مجموعه شامل:فایل Excel و نرم افزاری متره و برآورد اولیه پروژه براساس فهارس بهای: ابنيه – تاسیسات مکانیکی – تاسیسات برقی سال94فایل Excel و نرم افزاری متره و برآورد پیمانکار براساس بهای پيشنهادی اقلام کار ردیفهافایل Excel تجزيه و آنالیزبهای رديفهاي فهرستبها (جهت تعیین و پيشنهاد قيمت)فایل Excel تجزيه بهای رديفهاي حایز 65٪ مبلغ برآورد کل (فرم شماره 5)فایل Excel مقایسه مبلغ برآورد و بهای پيشنهادی پیمانکار برای فصلهای هر فهرستبها (فرم شماره 3)فایل Excel مق

ادامه مطلب  
نرم افزار تجزيه بها و پيشنهاد قيمت براساس رديفهاي فهرستبهای تاسیسات برقی سال96-97 + نرم افزار متره و برآورد + محاسبه تعدیل


        -  نـرم افـزار  تجزیـه‌بـها و پيشنهاد قيمتبرای ردیفـهای فهـرستبـهای تاسیسات بـرقـی سال96-  نـرم‌افـزار تجزيه و آنالیـزبـهای اقلام کار ردیفـهایفهـرستبـهای تاسیـسات بـرقـی سال96 و 97    ...  بــه هـمـراه  ...-  فایل Excel نرمافزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هرفصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای تاسیسات برقی سال96و97-  نرم افزار محـاسـبه تعـدیـل آحـادبـها برای رشتـه تاسیسات برقی-  فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهـارس‌بـهایسال1396(دستمزد نیروی‌انسانی – نر

ادامه مطلب  
فایل Excel فهرستبهای ابنيه سال97 و برنامه های متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - ليستوفر


        فایل Excel برنامه"متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت"-  و  -"تهیه مشخصات آرماتورها (لیـستـوفـر)"براسـاس فهرستبـهای ابنیـه سـال ۹7 لیـنــک دانـلــودنرم افزار صورت وضعیت نویسی براساس رديفهاي فهرستبهای ابنيه سال1396

ادامه مطلب  
پاورپوینت متره و برآورد ساختمان


پاورپوینت متره و برآورد ساختمانپاورپوینت متره و برآورد ساختمان 31 اسلاید  (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید..مقدمه:یکی از فاکتور های اساسی در پروژههای عمرانی و ساخت و ساز، تعیین و محاسبه مقادیر مصالح مورد نیاز و سپس برآورد ریالی پروژه از روی آن مقادیر محاسبه شده میباشد .در ابتدا مشخص شدن دو بعد از مسئله برای مجریان پروژه نقش اساسی دارد :الف) مقدار مصالح مورد نیاز ، در طول پروژه چقدر بوده تا در طول پروژه با توجه به زمان بندی نسبت به تهیه آنها یا سفارش مصالح اقدام ن

ادامه مطلب  
مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شرکتهای پیمانکاری (نسخه سال1397)


      مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شـرکتـهای پیـمانـکاری (نسـخـه سـال1397)  فایل Excel  نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای ابنيه سال 97فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای تاسیسات برقی سال 97فایل Excel  نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال97نرم افزار تهیه دفترچه محاسبات متره، ریزمتره، برآورد و صورت وضعیت با قراردادهای مختلف برای کارهای: راه ، ابنيه ، تاسیسات برقی و مکانیکینرم افزار ته

ادامه مطلب  
جزوه متره و برآورد


 فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات37متره به دو روش انجام می شود : 1. متره باز 2. متره بسته طرح : مجموعه اقدامات و كوششهایی كه برای رسیدن به هدف یا اهدافی معین در طول زمان مشخص با صرف هزینه های از پیش تعیین شده را انجام می گیرد را طرح می گویند بدیهی است در یك طرح كیفیت نیز ملاك است بنابراین در یك طرح باید هدف ، هزینه ، زمان و كیفیت مشخص باشد .• طرح های عمرانی به دو دسته تقسیم می شوند : 1. طرح های ملی یا متمركز 2. طرح های استانی یا غیر متمركز طرح های ملی : طرح هایی هستند كه اولا بهره آن را كل مردم كشور ثانیا دارای اعتبار بالا بوده و هدایت و نظارت با دولت است . طرح های استانی : طرح هایی هستند كه اولا بهره آن را مردم منطقه ای مشخص می بردند ثانیا اعتبار آنها نسبتا پایین و هدایت و نظارت آن با استان است . بودجه : به عملكردهای دولتی كه در یك

ادامه مطلب  
متره و برآورد تاسیسات مکانیکی


در این بخش به آموزش تصویری متره و برآورد تاسیسات مکانیکی بهمراه بررسی یک پروژه نمونه و فایل اکسل فهرست بهای سال 1397 پرداخته شده است. ویدیوی اول در واقع مقدمه ای کلی بر مبحث صورت وضعیت نویسی است. متره بمنای اندازه گیری کردن یک آیتم و  برآورد به معنای تخمین قيمت آن است که برای این مورد می توانیم به کتابچه فهرست بها  که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین میگردد، رجوع کنیم. این کتابچه شامل قيمت های دستمزد، حمل، نصب، خرید و ... است.  حال متره و برآوردی که برای یک پروژه انجام میشود باید به تایید دستگاه نظارت و نماینده کارفرما رسیده، و به کل این پروسه  صورت وضعیت نویسی گفته میشود. یک صورت وضعیت استاندارد دارای بخش های مختلفی است. از جمله :  صفحه اصلی که شامل نام پروژه، نام ناظر و نام پیمانکار است. همچنین در این

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد متره و برآورد 34 صنام فایل : تحقیق در مورد متره و برآورد 34 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 39
حجم : 197 کیلوبایت
تعریف متره و برآورداندازه‌گیری و محاسبه مقادیر مورد نیاز یك پروژه و یا كارهای انجام شده در یك ساختمان را متره می‌گویند. افرادی كه این محاسبات را انجام می‌دهند، مترور «Metror» می‌گویند. برای متره كردن باید بدانیم هر مشخصات را به چه واحدی اندازه‌گیری كنیم.اگر مقادیری كه پس از محاسبات به دست آمده را قيمت‌گذاری كنیم، برآورد انجام داده‌ایم. هرچه میزان متره و برآورد انجام گرفته، از دقت بالاتری برخوردار باشد، امكان برنامه‌ریزی صحیح برای تهیه مصالح، ماشین‌آلات، تجهیزات و تامین به موقع منابع مالی برای اجرای كار بیشتر فراهم می‌گردد. یكی از دلایل عمده بروز مشكل در روند اجرای پروژه‌ها، ایجاد وقفه در آنه

ادامه مطلب  
تحقیق بررسی ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بررسی ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها به همراه جداولبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها از دیدگاه فروشندگان سهام هر شرکت ، مهمترین عامل برای تصمیم گیری در خصوص فروش سهام ، قيمت روز اموال و دارایی های آن می باشد و مبنای گذاری سهام قيمت روز اموال و داراییهای شرکت است و تجدید ارزیابی اموال و داراییهای شرکت با دو روش زیر امکان پذیر می باشد :الف : تجدید ارزیابی با روش شاخص بانک مرکزی و تفاوت نرخ ارز شاخص بانک مرکزی نشان دهنده حداقل افزایش قيمت ها می باشد . از طرفی نرخ ارز طی سنوات گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است ، لذا چنانچه اثرات این دو عامل در داراییهای ثابت شرکت محاسبه گردد ، امکان برآرود قيمت روز اموال و داراییهای ثابت شر

ادامه مطلب  
تحقیق درباره شركت ملی گاز ایران و مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 49 صفحه        شرح فهرست  فصل اول : دعوتنامه شركت در مناقصه فصل دوم : دستورالعمل به پيشنهاد دهندگانفصل سوم : توصیه های مهم برای پيشنهاد دهندگان و راهنمای شركت در مناقصه فصل چهارم : دستورالعمل نحوه ارائه پيشنهاد قيمتفصل پنجم : پيشنهاد قيمت پیمانكار فصل ششم : موافقتنامه فصل هفتم : پیوستها پیوست یك : جدول تفكیك مبلغ پیمان برای بخشهای مختلف كار پیوست دو  :  اطلاعات پیمانیپیوست سه : فهرست بهای واحد كارهای اضافی و نقصانی / كمیته هماهنگی بهره برداری پروژهپیوست چهار : روش تعدیلپیوست پنج : پرداختها پویست شش : بیمه پیوست هفت : كاربرگ ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی پیوست هشت :  وظایف و اختیارات مشاور كارفرما

ادامه مطلب  
پایان نامه تورم


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات101 مقدمهدر سالهاي اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قيمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قيمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قيمتهای خرده فروشی بین الگوهای قيمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قيمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قيمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قيمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قيمت گذاری بخشی از تغییرات قيمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قيمت گذاری وابسته زمانی فاق

ادامه مطلب  
آموزش ليستوفر آرماتور


آموزش تهیه ليستوفر آرماتور در سازه های بتنی:آشنایی با انواع میلگردآشنایی با شکل و خواص میلگردآموزش کاربردی و اجرایی تهیه ليستوفرمحاسبات میلگرد در سازه های بتنیمحاسبات طول و خمنحوه تهیه و پر کردن جدول ليستوفر مخاطبین: مهندسین و دانشجویان عمران و معماریویژه ورود به بازار کارنوع فایل: pdfتعداد صفحات: 25 صفحه مصور و رنگی

ادامه مطلب  
دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان (فرمت فایل Exel اکسل و اتوکد dwg)


عنوان پروژه  : پروژه متره و برآورد ساختمانقالب بندی: xls , dwgشرح مختصر : یکی از فاکتور های اساسی در پروژههای عمرانی و ساخت و ساز، تعیین و محاسبه مقادیر مصالح موردنیاز و سپس برآورد ریالی پروژه از روی آن مقادیر محاسبه شده میباشد . در ابتدا مشخص شدن دو بعد از مسئله برای مجریان پروژه نقش اساسی دارد : الف) مقدار مصالح مورد نیاز ، در طول پروژه چقدر بوده تا در طول پروژه با توجه به زمان بندی نسبت به تهیه آنها یا سفارش مصالح اقدام نمایند. ب) هزینه مالی پروژه در صورت اجرا شدن چقدر خواهد بود ؟ بنابر این در طرح های عمرانی ، از یک بعد مقادیر مصالح مورد نیاز مطرح است و از طرف دیگر بحث هزینه ها. این دو موضوع در متره و برآورد مورد بررسی قرار میگیرد. متره عبارت است “از محاسبه و اندازه

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد شاخص های بورس اوراق بهادار


38 صفحه word |فونت tahoma سایز 12| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیق  شاخص قيمتی بی وزن همچنان كه بیان شد اغلب، سه روش وزن دهی در محاسبه شاخص بازار، به كار می رود. در روش اول، «شاخص قيمتی بی وزن»، با تقسیم مجموع قيمت های سهامی كه در شاخص گنجانیده شده اند بر یك عدد ثابت كه تعدیلگر یا ضریب تعدیل نامیده می شود، عدد شاخص محاسبه می شود. برای مثال، چنانچه شاخصی، تنها در برگیرنده دو سهام A و B در روز صفر باشد و تعدیلگر برابر با تعداد سهام (یعنی 2) باشد؛ در این صورت، در روز صفر متوسط قيمت برابر 15[=2/(20+10)] خواهد بود و عدد حاصله بیانگر عدد شاخص است.در ادامه فرض كنید كه در روز 1، هر سهم B، به دو سهم تجزيه شود و قيمت هر سهم برابر با 11 دلار باشد، همچنین قيمت سهم A به 13 د

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق تورم


در سالهاي اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قيمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قيمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قيمتهای خرده فروشی بین الگوهای قيمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قيمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قيمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قيمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قيمت گذاری بخشی از تغییرات قيمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قيمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قيمت گذار

ادامه مطلب  
پروژه و تحقیق- متره و برآورد یک ساختمان یک طبقه- در 30 صفحه-docx


                                                                                                                       

ادامه مطلب  
تحقیق جامع در مورد ارتباط بین سود و قيمت سهام


  فهرست مطالبعنوانصفحهفصل اول11-1- مقدمه12-1- تعریف موضوع23-1- اهمیت تحقیق34-1- هدف و علت انتخاب موضوع35-1- سوابق مربوط46-1- فرضیات تحقیق57-1- قلمرو مكانی تحقیق58-1- قلمرو زمانی تحقیق59-1- روش تحقیق510-1- ساختار تحقیق5فصل دوم71-2- مقدمه72-2- كلیات73-2- بازار سرمایه در ایران84-2- مزایای وجود بورس اواق بهادار91- از دیدگاه كلان92- از دیدگاه شركتهای پذیرفته شده در بورس93- از نظر سرمایه گذاران95-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات106-2- استفاده كنندگان صورتهای مالی117-2- هدفهای گزارشگری مالی128-2- انتخاب نظریه سود139-2- استدلال انتخاب نظریه سود1410-2- مكاتب فكری پیرامون اندازه گیری سود1511-2- سود تحققی و سود غیر تحققی1612-2- فواید سود برای سرمایه گذاران2013-2- حلقه های ارتباطی سود و قيمت سهام2114-2- تحلی

ادامه مطلب  
اسلاید اموزشی تجزيه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی


اسلاید اموزشی تجزيه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت های مالی اسلاید اموزشی تجزيه و تحلیل صورت های مالی دارای 72اسلاید و پسوند pptکه قابل ویرایش در نرم افزار پاورپوینت می باشدتجزيه تحلیل گری مالی با استفاده از نسبتهای مالی از وظایف مدیر مالی و حسابداران مدیریت است. با توجه به نقش عملكرد مالی در تحقق اهداف ،‌تحلیل گری مالی مهم ترین شیوه تحلیل گری است . متداول ترین شیوه تحلیل گری مالی ،‌تجزيه و تحلیل صورت های مالی است كه با استفاده از نسبت های مالی انجام می شود.ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد ، اطلاعات اساسی تحلیل گری مالی را فراهم می سازد تعاریف تجزيه تحلیل‌گری مالیتجزيه و تحلیل صورت های مالی(ترازنامه،س

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد نظریة مطلوبیت و رجحان


فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش)تعداد36 صحفه     چكیده: در دنیای واقعی واحدهای بازرگانی تحت شرایط عدم اطمینان فعالیت می كنند. لذا امر پژوهش در رابطه با تقاضای واحد تولیدی از اهمیت اساسی برخوردار است ، بدین منظور در این تحقیق پس از مطالعه مبانی نظری و تئوریك مربوط به تقاضا و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادی مورد مطالعه به مسایل و مشكلات عمده در امر تقاضا پرداخته می شود و در نهایت به استراتژی لازم جهت برنامه ریزی تولید و توسعه محصول و سایر شرایط اشاره می گردد.و به این نتیجه دست پیدا می كنیم كه با توجه به مشكلات مشاهده شده در بنگاههای اقتصادی می توان به فقدان چهارچوب علمی و نظری، در واحدهای اقتصادی در اقتصاد ایران اشاره نمود كه باعث به هدر رفتن بسیاری از منابع اقتصادی   می گردد.و اینجاست كه اقتصاد

ادامه مطلب  
دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم قرارداد های بین المللی قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی واردكننده انحصاری توزیع كننده انحصاری 18 صفحه و قرارداد خرید و فروش بین المللی 21 صفحه و قرارداد نمایندگی بازرگانی اتاق بازرگانی بین الملل


دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم قرارداد های بین المللی  قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی واردكننده انحصاری  توزیع كننده انحصاری 18 صفحه و قرارداد خرید و فروش بین المللی 21 صفحه و قرارداد نمایندگی بازرگانی اتاق بازرگانی بین المللی 20 صفحه  و قرارداد سرمایه گذاری مشترك با شركت خارجی بین شركت ملی صنایع پتروشیمی و شركت میتسوئی و شركا 20 صفحه قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شورای حل اختلاف رای دادگاه با فرمت آفیس ورد Office

ادامه مطلب  
فایل Excel فهرستبهای تاسیسات برقی سال 97 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی


         فـایـل Excel نـرم افــزار"متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت"براسـاس فهـرستبـهای تاسیـسات برقـی سال ۹7 

ادامه مطلب  
تحقیق درباره معرفی و ارزیابی معیارهای بانك مركزی


فرمت فایل:word(لینک دانلود پایین صحفه)تعداد49صحفه   در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملكرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و كارا به اهداف ، یك دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و كارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانك های مركزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است . در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانكی خود تجدید نظر كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانك مركزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانك مركزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانك مركزی

ادامه مطلب  
فایل Excel فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال97 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی


        فـایـل Excel بـرنامـه"متـره و بـرآورد و تهیـه صـورت‌وضعـیت"بـراسـاس فهـرسـتبـهایتاسیـسات مکانیـکی سـال ۹7  

ادامه مطلب  
فایل Excel فهرستبهای راه, راه آهن و باندفرودگاه سال97 و نرم افزار متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی


       فـایــل  Excel  نــرم افــزار"متـره و بـرآورد و تهیه صورت وضعیت"بــراسـاس فـهــرسـتـبــهـایراه ، راه آهــن و بـانــد فــرودگـاه ســـال 1397

ادامه مطلب  
فایل به روزآوری فهرستبهای ابنيه سال1397 ویژه نرم افزار تجزيه بها و پيشنهاد قيمت


       فـایـل بـه روزآوری شـده (Update)فهرستبـهای ابنیـه سال 1397ویــژه نــرم افــزارهــای : -  تجـزیـه و آنـالیـزبـهای ردیفـهای فهـرستـبهای ابنیـه -  تجزیـه بـها و پیـشنـهاد قیـمت براسـاس ردیفـهای فهـرستـبهای ابنیـه 

ادامه مطلب  
پاورپوینت کل کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش


دانلود پاورپوینت کل کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش، در قالب pptx و در 583 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمه ای برای فهم سرمایه گذاریتعریف سرمایه گذاریچرا سرمایه گذاری می کنیم؟تصمیمات سرمایه گذاریرابطه بین بازده مورد انتظار و ریسکآیا سرمایه گذاران از ریسک نفرت دارند؟فرایند تصمیمات سرمایه گذاریعوامل تأثیرگذار بر فرایند تصمیمات سرمایه گذاری فصل دوم: انواع اوراق بهادارنحوه عملکرد سرمایه گذارانانواع سرمایه گذاری مستقیمسرمایه گذاری غیر مستقیمبازار پولبازار سرمایهداراییهای غیر قابل معاملهسپرده پس اندازگواهی سپردهحسابهای سپرده بازار پولاوراق قرضه پس انداز دولتیاوراق بهادار بازار پولاوراق خزانهگواهی سپرده قابل معاملهاوراق تجاریدلار اروپاییقرارداد

ادامه مطلب  
تحقیق درباره بررسی علل موثر درافت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در قالب ورد (word)


تحقیق درباره بررسی علل موثر درافت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی خلاصه ای از تحقیق:مهمترین عوامل فردی كه در پیشرفت تحصیلی ( افت تحصیلی) درس ریاضیات دوره ابتدایی نقش دارند عبارتنداز : 1- داشتن هدف 2- عزت نفس 3- انگیزه 4- اضطراب 5- روش مطالعه 6- هوش 7- توجه 8- برنامه ریزی 9- جنسیت 10 - عوامل بدنی 11- نارساخوانی 12- سازش نایافتگی رفتاری 13- شرایط عاطفی و روانی 14- غیبت از مدرسه  1- هدف : یكی از عوامل پیشرفت تحصیلی یا افت تحصیلی ، داشتن هدف است . داشتن هدف موجب می شود كه دانش آموز برای رسیدن به آن برنامه ریزی نماید و با جهت از قبل تعیین شده حركت كند . هدف ، جهت خاصی به موضوع های درس می دهد و روش مطالعه و یادگیری را آسان تر می كند .وقتی كه دانش آموز هدفی برای خود انتخاب كند تمایل قلبی

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کامل درباره انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداریها


      لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه :123 بخشی از متن مقالهانواع اوراق قرضه دولتی و شهرداریها در این فصل درباره مطمئن ترین و بی خطر ترین اوراق بهادر بحث می کنیم . کادر خود را با اوراق بهادر کوتاه مدت و دراز مدتی که سازمانها و نهادهای دولتی و شهرداریها منتشر می کنند آغاز می کنیم . در فرآیند سرمایه گذاری ، یک اصل اساسی وجود دارد و ما سعی می کنیم هیچگاه آن را فراموش نکنیم . یعنی اوراق بهادر کوتاه مدت نسبت به اوراق بهادر دراز مدت ، ریسک کمتری دارند ، و این نکته را طادآوری می کنیم که اوراق بهادری که دولت منتشر می کند ، مثل اوراق قرضه دولتی ، از سایر بهادار معتبر تر و بی خطر تر ند .او.راق بهادر دولتی دولتها همواره د حال رشد و

ادامه مطلب  
پروژه متره و برآورد ساختمان اسکلت فلزی(ریز متره، امور مالی و نقشه ها)


درس متره یکی از مهمترین دروس رشته های عمران و معماری در مقاطع کاردانی و کارشناسی است . متره کردن یکی از کارهایی است که در آینده و در حین کار، همه مهندسین به آن احتیاج خواهند داشت. همچنین با گرفتن نمره کامل در این درس می توانید معدل خود را به راحتی افزایش دهید. این پروژه در سه فایل : ریز متره ، امور مالی و نقشه ها آماده گردیده و برای چندین نفر در دانشگاه های مختلف نمره بسیار بالا به ارمغان آورده است . این پروژه مربوط به متره یک ساختمان فلزی است و فقط کافی است آنرا پرینت گرفته، تحویل دهید و نمره خود را تضمین کنید . با یک تیر سه نشان بزنید : * یادگیری متره کردن *تضمین آینده کاری خود * تضمین نمره و معدل خود . با امید به موفقیت شما و امید به اینکه توانسته باشیم خدمتی هر چند کوچک را به شما همکار عزیز ارائه

ادامه مطلب  
مقاله تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 215 صفحه می باشد. فهرستچکیده : ۱فصل اول.. ۳ضرورت تحقیق.. ۳(۱-۱) مقدمه. ۴(۱-۲) اهمیت موضوع.. ۶(۱-۳) اهداف تحقیق: ۷(۱-۴) فرضیات تحقیق.. ۷(۱-۵) روش تحقیق.. ۷آمار و اطلاعات… ۸فصل دوم.. ۹مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم.. ۹اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال.. ۹مقدمه. ۱۰(۲-۱) تعریف سیاست پولی… ۱۰(۲-۲) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان.. ۱۱(۲-۳) اهداف سیاستهای پولی… ۱۲(۲-۳-۱) هدف اشتغال کامل.. ۱۳(۲-۳-۲-) هدف رشد اقتصادی… ۱۵(۲-۴) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی… ۱۵(۲-۴-۱) مکتب کلاسیک…. ۱۵(۲-۴-۲) مکتب نئوکلاسیک…. ۱۸(۲-۴-۳) مکتب کینزین.. ۲۰(۲-۴-۴) مکتب پول‌گرایان.. ۲۴(۲-۴-۵) مکتب کلاسیک جدید.. ۲۶(۲-۴-۶) مکتب کینزی جد

ادامه مطلب  
پاورپوینت اجرای سازهای بتنی وفلزی


3   5-6-1 كلیاتروشهای مختلفی برای حمل بتن از محل ساخت تا مصرف، معمول و متداول است. هریك از روشهای حمل دارای محاسن و معایبی می‌باشد و انتخاب هریك از آنها بستگی به شرایط پروژه، مشخصات مصالح متشكله، میزان و حجم بتن، زمان حمل و بالاخره شرایط آب و هوایی محل ساخت خواهد داشت.انتخاب روش حمل باید چنان صورت گیرد كه در فاصله زمانی حمل، نسبت آب به سیمان، اسلامپ، میزان هوا و نهایتاً یكنواختی بتن، دستخوش تغییرات قابل ملاحظه‌ای نگردد. در انتخاب روش حمل باید به جدا شدن مواد از یكدیگر، آب انداختن و یا داخل شدن مواد خارجی به داخل بتن توجه خاص مبذول گردد. حتی‌الامكان باید محل ساخت بتن و محل اجرا به هم نزدیك باشد تا نقل و انتقال بتن به حداقل ممكن كاهش یابد. بدین لحاظ پیمانكار باید محل ساخت بتن، روش حمل و نقل و نوع و مشخصات ماشین&z

ادامه مطلب  
برنامه ليستوفر


برنامه آماده تمام اتوماتیک ليستوفر آرماتور:با این برنامه،تحت نرم افزار اکسل می توانید خیلی سریع و خودکار ليستوفر را تهیه کنید،کافی است تعداد و اندازه را وارد کنید تا برنامه اوزان میلگرد و وزن کل را برای شما حساب نماید.

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت excel


دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )فروشگاه فایل » مرجع فایل قسمتی از اسلاید متن ppt :  تعداد اسلاید : 40 صفحهMicrosoft Office Excel Objectives Introducing Version history Look at the Excel window Data types Formulas Ribbon Functions Case study Introducing Microsoft Office is a proprietary commercial office suite of inter-related desktop applications, servers and services for the Microsoft Windows and Mac OS X operating systems.Introducing Microsoft Excel is a commercial spreadsheet application written and distributed by Microsoft for Microsoft Windows and Mac OS X.It features calculation, graphing tools, pivot tables, and a macro programming language called Visual

ادامه مطلب  
اموزش کامل صورت وضعیت نویسی به صورت گام به گام با این اموزش دیگر مشگلی در نوشتن صورت وضعیت و تعدیل اهاد بها و انالیز نخواهید داشت


پکیج اموزشی شامل 22 فایل جداگانه صفر از صفر تا صد صورت وضعیت با شما هستیمتوجه      توجه متاسفانه مشاهده شده است برخی از سایت های سود جو این اموزش را به طور ناقص ارایه میکنند پکیج اموزشی شامل22 فایل میباشد که تمامی نیاز شما جهت صورت وضعیت نویسی را برطرف میکندتمامی مراحل صورت وضعیت نویسیصورتجلسات کارگاهی دستور کار گارگاهی ابلاغ کارفرما ریز متره و خلاصه متره تمامی ضرایب فصول و بالاسری درصد پیشرفت فیریکی پروژهقرمز کردن صورت وضعیت خلاصه مالی فصل ها و خلاصه مالی کل تعدیل به صورت کامل و جداگانه بسیار حرفه ای و اسان تحویل موقت و قطعی انواع قراردادها: فهرست بهایی، گلوبال ،فای

ادامه مطلب  
تحقیق درباره تعریف متره


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 11 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه  -یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای ، معماری ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم . جدول های صورت وضعیت 2- قيمتهای مصالح ،نیروی انسانی ، نیروی ماشینی ، (فهرست بهاء منضم به پیمان ) 3- شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان 4- انواع مترهبا توجه به این که مصالح با چه واحدی و برای چه نیازی محاسبه میشود ، انواع متره مطرح میشود که عبارتند از :متره بسته.1-متره باز تجزيه بها یا آنالیز بها) )2-متره بستهدر این روش ،مقادیر و اوزان مصالح را با توجه به واحد

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره قيمت گذاری


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل: powerpoint نوع فایل : ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )  تعداد اسلاید: 19 اسلاید  بخشی از اسلایدها : قيمت گذاری   ,مفاهیم، روشها و خط مشی ها  nویژگیهای خاص قيمتnقيمت تنها عنصری در تركیب عناصر بازاریابی است كه درآمدزاست.قيمت منعطف ترین عنصر از تركیب عناصر بازاریابی است.قيمت مهمترین مشكل پیش روی مدیران بازاریابی است كه باید با توجه به عوامل متعدد در مورد آن تصمیم گیری نمود.nnقيمت گذاری باید با دیگر سیاستهای بازار یابی هماهنگی داشته باشدnمراحل قيمت گذاری     تعیین هدف از قيمت گذاری تعیین تقاضا برآورد هزینه تجزيه و تحلیل هزینه ها، قيمت ها و آنچه كه رقبا عرضه می كنند. انتخاب یك روش قيمت گذاری تعیین قيمت نهایی nاهداف قیم

ادامه مطلب  
پاورپوینت درمورد excel


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از محتوی متن پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 40 صفحهMicrosoft Office Excel Objectives Introducing Version history Look at the Excel window Data types Formulas Ribbon Functions Case study Introducing Microsoft Office is a proprietary commercial office suite of inter-related desktop applications, servers and services for the Microsoft Windows and Mac OS X operating systems.Introducing Microsoft Excel is a commercial spreadsheet application written and distributed by Microsoft for Microsoft Windows and Mac OS X.It features calculation, graphing tools, pivot tables, and a macro programming language called Visual Basic for Ap

ادامه مطلب  
دانلود کارگاه شهرسازی 2 -شهر رشت ( میدان گیل تا توشیبا )


کد محصول : 502رشته شهرسازی به دلیل بین رشته ای بودن ونیاز به انجام میاحث تئوریک به صورت عملی ،کارگاه های شهرسازی برای این رشته مشخص میگردد.5 کارگاه برای رشته شهرسازی در دوران کارشناسی تعریف میگردد که از این بین کارگاه 2 به شناخت وضع موجود و پيشنهاد راهبردهای ابتدایی برای یک کار عملی شهرسازی میپردازد.فایل ضصمیمه کارگاه شهرسازی 2 در شهر رشت و در حوالی میدان گیل تا میدان توشیبا می باشد که شامل:1-فایل های gis  محله که دارای 24 نقشه mxd با بانک اطلاعاتی و قابلیت ویرایش(نقشه های کاربری ، نما ، سازه ، معابر ، حوزه بندی فعالیت ها ، طبقات و ... )2-گزارش کامل طرح همراه با نسخه ورد و قابلیت ویرایش3-سایر فایلهای پشتیبان مورد نیاز برای کارگاه 2 (نظیر عکسهای محدوده ، نمودارها ، برداشت های مید

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > 
logo-samandehi